S.O.I. –  Society of Individuals

This society wants to be a place where individuals, who practice critical thought as written down in the book “Is that a fact?” by Merel Moistra, can meet each other to differ in opinion gracefully for the purpose of finding common ground and in that way to enlarge the knowledge of this world to benefit mankind.

Deze gemeenschap wil een plaats zijn waar individuen, die zich toeleggen op kritisch denken, zoals dat is vastgelegd in het boek “Is dat echt zo?” van Merel Moistra, elkaar kunnen ontmoeten om op een beschaafde manier van mening te verschillen met als doel het vinden van gemeenschappelijke grond om zo de kennis van de wereld te vergroten om zo van nut te kunnen zijn voor de mensheid.

This society is a platform for critical thinkers who want to raise the conscience of the world to a higher level as explained in the book “Is that a fact?” by Merel Moistra.

Deze gemeenschap is een platform voor kritische denkers die de wereld naar een hoger niveau van bewust zijn willen brengen zoals dat is uit gelegd in het boek “Is dat echt zo?” van Merel Moistra.